Sobre o Sistema de Información de Terras de Galicia

O Sistema de Información de Terras de Galicia é un sistema de información xeográfica que dá acceso á información sobre todos os procedementos e instrumentos recollidos na Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.
alt

Lei de recuperación da terra agraria

Aquí poderase ler todo o referente á Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.

O principal obxectivo da Lei de recuperación da terra agraria de Galicia é loitar contra o abandono e a infrautilización das terras e facilitar unha base territorial suficiente a aquelas explotacións que a precisan, á vez que procurar anticiparse aos incendios e traballar, en definitiva, pola recuperación demográfica e pola mellora da calidade de vida da poboación no rural. A xestión adecuada da terra agraria é imprescindible para acadar os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030, os obxectivos do Pacto Verde da UE e os do Pacto Europeo polo clima. Ademais, a seguridade esixe garantir a competitividade das explotacións agrícolas e a resiliencia dos sistemas alimentarios locais e rexionais, polo que resulta esencial protexer un recurso escaso e non renovable como é a terra agraria, así como asegurar o seu acceso aos produtores agroalimentarios.

Novas 25 Mai 2023

A directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural participou na 2ª reunión do Grupo de Trabajo sobre la Movilización de Tierras Agrarias Infrautilizadas, integrado pola Administración central e as autonómicas. Inés Santé puxo en valor a experiencia galega coa Lei de recuperación da terra agraria e lembrou que mediante os seus diferentes instrumentos téñense mobilizado arredor de 10.000 hectáreas de superficie de calidade nos seus dous anos de vixencia.

Novas 23 Mai 2023

En Baleira, entregáronse os títulos de propiedade da concentración parcelaria de Fonteo, que afectou a unha superficie de 145 hectáreas, pertencentes a 112 veciños.

Novas 18 Mai 2023

O polígono que se proxecta implementar implicaría 143 parcelas de 33 veciños, xerando actividade económica que contribuiría -á súa vez- á anticipación aos incendios. Este polígono de Xesto súmase ás outras figuras da Lei de recuperación implantadas na comarca de Terra de Lemos, como son o polígono agroforestal de Bóveda e as aldeas modelo da Pobra do Brollón e Sober. En Galicia hai 21 polígonos agroforestais en diferentes fases dende a entrada en vigor da Lei de recuperación, con preto de 9.000 hectáreas implicadas.

Novas 16 Mai 2023

O DOG publica hoxe o acordo para impulsar este polígono de Prado, que suporá a mobilización de 160 hectáreas de 372 propietarios, distribuídas en 1.685 parcelas. Esta actuación, xunto cos polígonos de Leiro e da Arnoia, suporá en conxunto a mobilización de máis de 500 hectáreas agrícolas e forestais, que estarán dedicadas preferentemente a viñedo para a denominación de orixe (DO) Ribeiro. A día de hoxe, existen en Galicia 21 polígonos de iniciativa pública en distintas fases de execución, mobilizando preto de 9.000 hectáreas distribuídas nunhas 28.000 parcelas propiedade duns 7.500 veciños.