Sobre o Sistema de Información de Terras de Galicia

O Sistema de Información de Terras de Galicia é un sistema de información xeográfica que dá acceso á información sobre todos os procedementos e instrumentos recollidos na Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.
alt

Lei de recuperación da terra agraria

Aquí poderase ler todo o referente á Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.

O principal obxectivo da Lei de recuperación da terra agraria de Galicia é loitar contra o abandono e a infrautilización das terras e facilitar unha base territorial suficiente a aquelas explotacións que a precisan, á vez que procurar anticiparse aos incendios e traballar, en definitiva, pola recuperación demográfica e pola mellora da calidade de vida da poboación no rural. A xestión adecuada da terra agraria é imprescindible para acadar os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030, os obxectivos do Pacto Verde da UE e os do Pacto Europeo polo clima. Ademais, a seguridade esixe garantir a competitividade das explotacións agrícolas e a resiliencia dos sistemas alimentarios locais e rexionais, polo que resulta esencial protexer un recurso escaso e non renovable como é a terra agraria, así como asegurar o seu acceso aos produtores agroalimentarios.

Novas 21 Mar 2023

A parcelaria de Petín-A Portela de Portomourisco, en Petín, prevé reorganizar 203 hectáreas de superficie divididas en 2.188 parcelas, mellorando a estrutura territorial da zona e beneficiando 619 propietarios. O proceso de Soutochao, en Vilardevós prevé reestruturar 711 hectáreas de superficie divididas en 3.285 parcelas, propiedade de 714 veciños. Estes procesos forman parte dos 28 decretados en toda Galicia desde 2021, que abarcan máis de 22.800 hectáreas distribuídas en case 110.000 parcelas de algo máis de 16.000 propietarios. Entre os anos 2020 e o que levamos de 2023 rematáronse 25 novas concentracións parcelarias en Galicia, que abarcan un total 18.000 hectáreas, beneficiando preto de 12.500 titulares.

Novas 17 Mar 2023

O mapa está colgado na web da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e no taboleiro de anuncios do Concello, para que os veciños poidan presentar as observacións pertinentes no prazo máximo de tres meses.

Novas 16 Mar 2023

Este polígono mobilizará algo máis de 45 hectáreas de superficie, divididas en 391 parcelas propiedade de 183 veciños. A súa guía produtiva establece como usos ou actividades principais os cultivos leñosos -como viñedo-, de ciclo curto -hortícolas- e sistemas agroforestais. Na actualidade, xa son 21 os polígonos agroforestais en distintas fases de actuación existentes na nosa comunidade, dos cales tres -incluíndo o de Crecente- se atopan na provincia de Pontevedra. Desde a entrada en vigor da Lei de recuperación, en maio de 2021, arredor de 10.000 hectáreas de terreo están sendo obxecto de desenvolvemento dun instrumento de recuperación de terra agraria. O conselleiro tamén participou esta mañá nunha charla informativa sobre as medidas de apoio que adoptou a Xunta para facer fronte á Flavescencia Dourada da vide, celebrada en Crecente para os viticultores da zona e outros interesados.

Novas 15 Mar 2023

Este proceso prevé reorganizar 1.957 hectáreas nas zonas de Lamas-Loureda-Sergude-Vigo e beneficiar 1.195 propietarios e 136 explotacións agropecuarias. Esta parcelaria forma parte dos 28 decretadas en toda Galicia desde 2021, que abarcan máis de 22.800 hectáreas distribuídas en case 110.000 parcelas de algo máis de 16.000 propietarios. Entre os anos 2020 e o que levamos de 2023 rematáronse 25 novas concentracións parcelarias en Galicia, que abarcan un total 18.000 hectáreas, beneficiando preto de 12.500 titulares. Este ano impulsarase un Plan extraordinario para arranxar os camiños en concentracións parcelarias que estará dotado con 6 millóns de euros en 2023.