Sobre o Sistema de Información de Terras de Galicia

O Sistema de Información de Terras de Galicia é un sistema de información xeográfica que dá acceso á información sobre todos os procedementos e instrumentos recollidos na Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.
alt

Lei de recuperación da terra agraria

Aquí poderase ler todo o referente á Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.

O principal obxectivo da Lei de recuperación da terra agraria de Galicia é loitar contra o abandono e a infrautilización das terras e facilitar unha base territorial suficiente a aquelas explotacións que a precisan, á vez que procurar anticiparse aos incendios e traballar, en definitiva, pola recuperación demográfica e pola mellora da calidade de vida da poboación no rural. A xestión adecuada da terra agraria é imprescindible para acadar os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030, os obxectivos do Pacto Verde da UE e os do Pacto Europeo polo clima. Ademais, a seguridade esixe garantir a competitividade das explotacións agrícolas e a resiliencia dos sistemas alimentarios locais e rexionais, polo que resulta esencial protexer un recurso escaso e non renovable como é a terra agraria, así como asegurar o seu acceso aos produtores agroalimentarios.

Novas 21 Nov 2022

Inés Santé trasladou que a Consellería do Medio Rural contratou xa esta identificación, dando así cumprimento ao establecido pola Lei de recuperación da terra agraria. Explicou que o concepto de infraestrutura verde está sendo adoptado nas diferentes políticas e estratexias de xestión territorial como un instrumento para asegurar os servizos ecosistémicos requiridos para o benestar humano e a calidade de vida.

Novas 16 Nov 2022

Os produtores interesados en incorporarse a algunha destas aldeas poden consultar as guías nos taboleiros de anuncios dos concellos pertinentes ou na Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Poderán realizar as achegas que consideren oportunas no prazo dun mes a contar dende mañá, día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia.

Novas 12 Nov 2022

Este novo portal está a centralizar o acceso a toda a información relativa á execución das aldeas modelo, dos polígonos agroforestais ou das agrupacións de xestión conxunta. O obxectivo do Sistema de Información de Terras de Galicia é garantir a transparencia sobre todos os traballos que se están a levar a cabo ao abeiro das distintas figuras, fomentando a participación pública para continuar coa súa posta en marcha. Nestes momentos, na nova web de Sitegal pódese acceder a sete seccións distintas, nas que se permite descargar 723 arquivos correspondentes a documentos, mapas, vídeos e presentacións. Proximamente estarán dispoñibles novas funcionalidades, como a ferramenta para a xestión do Banco de Explotacións ou unha aplicación de participación pública que servirá de apoio nas reunións con interesados nos instrumentos de recuperación.

Novas 12 Nov 2022

Inés Santé referiuse aos polígonos agroforestais impulsados en Cerdedo-Cotobade, Crecente e Tomiño, á aldea modelo aprobada no primeiro destes municipios e á que está en fase de recollida de sinaturas nas Neves. Asegurou que estas ferramentas recollidas na Lei de recuperación están poñendo en valor grandes superficies de terreo ou a contorna de núcleos de poboación, xerando actividade económica que contribúe a fixar poboación e a anticiparse aos incendios. En toda Galicia, estanse mobilizando máis de 9.300 hectáreas a través de 21 polígonos e doutras tantas aldeas modelo, beneficiando máis de 9.600 propietarios de máis de 35.000 parcelas.