Proxectos de Ordenación Produtiva

Os Proxectos de Ordenación Produtiva son un documento técnico no que se definen os usos produtivos máis acaídos para a explotación das parcelas incluídas na Aldea Modelo.

Están definidos no Artigo 113 da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia, e neles defínese como mínimo: o perímetro da aldea modelo, a relación das parcelas incluídas no perímetro, os usos produtivos máis acaídos para a explotación das parcelas incluídas no proxecto, os prazos e prezos de arrendamento e a descrición das actuacións de limpeza, obras e infraestruturas necesarias para a posta en produción das actividades que se desenvolverán na aldea modelo.

A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|X|Z
C

Cortegazas

F

Ferreiros

M

S

Soutogrande