Revisión do parcelario

Entre os traballos incluídos no Proxecto básico, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural realizará unha comprobación sobre o terreo da precisión do parcelario existente mediante revisión das estremas das parcelas. A revisión do parcelario, de ser preciso, tamén incluirá unha comprobación sobre o terreo das características técnicas e do estado das parcelas

A|B|C|D|E|F|G|H|I| L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|X|Z
B

Polígono agroforestal de Barzamedelle

C

Polígono agroforestal de Cualedro

M

Polígono agroforestal de Mandelos

O

Polígono agroforestal de Oímbra

P

Polígono agroforestal de Pousada

S

Polígono agroforestal de Solbeira

V

Polígono agroforestal de VencesPolígono agroforestal de Vilalén-Tomonde