Estudo de viabilidade

O estudo de viabilidade é un documento elaborado polos servizos técnicos da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural que inclúe os seguintes contidos: perímetro do polígono, determinación do grao de abandono, catálogo parcial de solos agropecuarios e forestais, documento ambiental, análise de prezos de referencia, superficies mínimas para o deseño dos lotes e vida útil do polígono.

En certos supostos o estudo de viabilidade poderá incluír tamén os contidos do proxecto básico do polígono agroforestal correspondentes á revisión do parcelario, a delimitación de exclusións, a investigación da titularidade das parcelas e os compromisos de adhesión ao proxecto.

 

poligono curtis