Actuacións previas e inicio

O acordo de inicio é o primeiro paso do procedemento para iniciar o desenvolvemento do polígono agroforestal. O acordo de inicio será motivado, sinalará as causas que xustifican o desenvolvemento do polígono agroforestal e determinará o prazo da elaboración dun estudio de viabilidade.

A|B|C|D|E|F|G|H|I| L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|X|Z
A

Polígono agroforestal de Alta Limia

B

Polígono agroforestal de Barzamedelle

C

Polígono agroforestal de Corno do montePolígono agroforestal de CualedroPolígono agroforestal de Curtis

F

Polígono agroforestal de Freixido

L

Polígono agroforestal de Lamas Ganade

M

Polígono agroforestal de Mandelos

O

Polígono agroforestal de Oímbra

P

Polígono agroforestal de PousadaPolígono agroforestal de Prado de Miño

R

Polígono agroforestal de Remuíño

S

Polígono agroforestal de San Salvador SabucedoPolígono agroforestal de Solbeira

V

Polígono agroforestal de VencesPolígono agroforestal de VerPolígono agroforestal de Vilalén-Tomonde